ג'ייקוב ריס: החצי האחר: כיצד הוא חי ומת בניו יורק: Jewtown

 

על הרובע היהודי בניו יורק של מפנה המאה הקודמת כתב חלוץ הדיווח הרפורמטורי והפוטוג'ורנליזם ג'ייקוב ריס (Jacob August Riis, 1849-1914), בספרו מ-1890 The Other Half: How It Lives and Dies in New York. על "עיר היהודים", Jewtown, ועל אוכלוסיית המהגרים שאיכלסה את הלאואר איסט סייד של ניו יורק הוא כתב בדרכו האופיינית, "הציורית". ואמנם, עינו של ריס היא הכותבת, עין הצלם והרשם שהיא פנורמית ומפורטת גם יחד. פעמים מעטות הוא נעזר בעדויות מפי אומרם. חרף פער התקופות הבולט בכתיבה, כמו למשל השימוש במלה "גזע" ששינתה את משמעותה אחרי השואה, לא מתעוררת בקריאה תחושה של חוסר נוחות, כזו שמתעוררת מדיווחים עיתונאיים באיכות ירודה יותר על קהילות זרות. הדיווח הקולח של ריס הוא אמנם בוטה ובלתי מיופה, אך משולל כל התנשאות מלווה בפחד, מן הסוג המובילים לשנאה. יותר מכך, הוא רווי באהבה בלתי מסויגת לאנושות ובחמלה. בשל כך הפך למופת ולא רק בשל חדשנותו. יכולתו לראות את האדם מבעד לאפלה שהוא שרוי בה, היא המעניקה לו תו תקן של אמת בדיווח ובסיס מוסרי איתן.

 

להלן תרגום הפרק העשירי מספרו של ריס, "החצי האחר: כיצד הוא חי ומת בניו יורק", Jewtown:

 

ג'ייקוב ריס, החצי האחר: כיצד הוא חי ומת בניו יורק, כריכת הספר במהדורה מאוחרת, via ebay

 

לאחר שחצינו את רחוב באוארי ועזבנו לאנחות את צי'נהטאון ואת הרובעים האיטלקיים ומשפלשנו לרובע העברי, הולכים השיכונים ומתגבהים ככל שהמרחבים הפתוחים ביניהם נהיים צרים יותר ויותר. מעט מן הצפוי לנו נטעם כבר ברחוב בַּקְסְטֶר, על טורי חנויותיו לממכר בגדים ישנים וצבא סוסיו וברחוב בֵּיְאָרד ההומה על בתי הכנסת שלו. האחרון זכה לכינוי שאיננו מוצלח כלל, "המפרץ", אולי לכבוד המלחים הבאים לכאן נגד הרוח כדי להציע את מרכולתם ואולי בשל גאוּת הבירה בקנקנים.

 

אומרים, אין עוד מקום בעולם כולו שבו מתגודדים בני אנוש רבים כל כך על פני מייל רבוע אחד כמו כאן. ברחוב לאדלו נוספת לבית הדירות הממוצע קומה שישית ואף שביעית ובנין נוסף נדחק ונבנה על המגרש האחורי, ובכל זאת השלט "להשכיר" הוא נדיר ביותר. מתרומם מול פנינו בנין בן שבע קומות. איש תברואה בקיא מתוקף תפקידו יאמר לך שהוא מכיל שלושים ושש משפחות, אך כאן ובשדרות משתנה משמעות המונח וזוכה לתכולה נרחבת עד מאד. בבית המדובר, בו דווח על מקרה של אבעבועות שחורות, נספרו חמישים ושמונה תינוקות ושלושים ושישה ילדים בני חמש שנים ומעלה. ברחוב אֶסֶקְס עשויה דירה בת שני חדרים קטנים בקומה השישית להכיל "משפחה" של אב ואם, תריסר ילדים ועוד שישה דיירים "נלווים". לדיירים הנלווים תפקיד מכריע בכלכלת הבית בג'וטאון, כמו לזה של הדייר בעיקול הרחוב מאלברי [Mulberry Street Bend]. זוהי דוגמה לדחיסות אוכלוסין המגיעה לשיעור שיא של 33 אלף למיל רבוע.

 

ג'ייקוב ריס, דיירי משנה ברחוב בייארד, 5 סנט לפינה, 1889. Museum of Modern Art, New York

 

לונדון העתיקה בשיא צפיפותה לא עלתה בכללותה מעולם, כפי שציינתי כבר בעבר, על מאה שבעים וחמישה אלף תושבים. ואילו כאן, אפילו הסמטה מוצפת עד גדותיה. את הפרוזדורים החשוכים והמרתפים המרופשים והדחוסים בילדים מטונפים, ככל מטר רבוע אחר ברחוב, משגת ידם של אנשי השוליים. גנבים נמלטים אליהם מפני המשטרה ונוודים מסתננים בלילות קרה פנימה, להלחם על פיסת הקרקע שמעל תנור האופה, החמה ביותר בחצר. הללו יודעים היטב כי אין זה מקומם שאין לו דבר במשותף איתם, לא כל שכן עם ההשקפה כי העולם חייב פרנסתו של הבטל מעבודה. משמעות החיים כאן, עמל מפרך למן העריסה כמעט. העולם בתור נושה זוכה כאן, בג'וטאון, לאפס אשראי. בהבטחה לשלם לא יקנה ולו מגבעת מרוכלי רחוב הסטר [Hester Street], אלא אם יערוב לו עמל שישווה לנמוך בערכי השוק.

 

ג'ייקוב ריס, מאחז עברייני ברחוב מאלברי, 1888. Museum of Modern Art, New York

 

ואילו הלחם הוא מצרך חיוני לכל צבא העמלים הזה. הוא זול, ממלא את הקיבה והמאפיות משגשגות. ולכל מקום בגושי המגורים שם תימצא מאפייה יסתנן, אם רק יוכל, הנווד. בשולי המשכנות שליד קצהו התחתון של רחוב לאדלו [Ludlow Street] ישנה מושבת נוודים, כזאת שלעולם לא תתרוקן בחורף. בתרגיל משוכלל של קריסה לסירוגין על אבני המדרכת, לשם חימום צד אחר בכל פעם ועם קופסה ריקה לשים בה רגליים, ניתן להתנהל שם גם בחורף בנוחות סבירה. בכל השכונה כולה תהא החצר בלבד פטורה בימות הקיץ מהחובה לשמש אולם שינה צבורי.

 

ג'ייקוב ריס, ילדים לנים ברחוב מאלברי, 1890. via G

ilderl Herman Institute of American History

 

סיסמת אנשי ג'וטאון, כשל אחיהם בעולם כולו, היא, קימוץ בהוצאות. בכך נעוצה עוצמתם וחולשתם, מידתם הטובה אף חרפתם. ומשנעור, היה זה לבולמוס המושל באנשים אלה. לאחר שנמלטו הנה בלהקות מאימת רדיפות במזרח אירופה, שממנה נקנתה החירות בזהב, עתה משעבדת אותם תשוקתם בכבלים נוראיים אף מאלה שהצליחו להתפרק מהם. הכסף הוא אלוהיהם. ערכם של החיים עצמם פחוּת מחשבון בבנק ויהיה זה השחוק ביותר. אין בנמצא ולו מקום אחד שבו לובשים החיים צביון קיצוני כל כך של חומרה וחומרנות כמו ברחוב לאדלו. פעמים אין ספור נתקלתי ביהודים מפולניה או מרוסיה שהרעיבו עצמם עד כדי תשישות פיזית ממש, זאת בעודם עמלים יומם וליל תחת לחץ אימתני ורק כדי לחסוך לעצמם קומץ מעות.

 

ג'ייקוב ריס, איש הגומחה במרתף במשך ארבע שנים, 1890. Museum of Modern Art, New York

 

ואולם, נמסיס הנוקמת רודפת את הציד התזזיתי הזה אחר העושר, שכן אין בנמצא מעמד ששכרו ירוד מזה. זכיתי פעם להציב בפני מאן דהוא מאנשיהם – אשר, לא רק בעיסוקו כמשכונאי אלא גם בהיותו מצטיין בחריפות השכל ובנדיבות הלב, יתרון לו לא מבוטל בתור משקיף על המתרחש – את השאלה: "מה מקורם של אביונים רבים כל כך במושבת עמלים זו שבה הדלות, מחמת פורענות, הפכה לקללה המפילה חתתה כמגפה ממש?"

 

"ההגירה", הוא השיב, "מביאה אלינו רבים מהם. הממוצע עומד בחמש השנים האחרונות על עשרים וחמישה אלף בשנה, שמתוכם נשארו כשבעים אחוזים בניו יורק. מחציתם נזקקים המקבלים מלכתחילה סיוע מאגודות צדקה עבריות, שאם לא כן יגוועו ברעב. זה הסבר אחד. יש מחלקה אחרת, לא של אלה שאינם משיגים עבודה: כי אם הללו שהיה להם רב מדי ממנה. הם עבדו ואגרו וחיו, התגודדו יחדיו כחזירים בדיר וניזונו על פת קלוקלת, נדונים לקימוץ מתמיד בהוצאות שכרם; זאת, עד שהגיעו לתשישות גמורה ואין בהם כוח לעבוד עוד. זה הספור שלהם", אמר. ואני, מצִדי, לא הטלתי ספק כלשהו בדבריו.

ג'ייקוב ריס, ערב שבת במרתף פחם, רחוב לאדלו, 1888-1895. Museum of Modern Art, New York

 

בכל מקום הולכים קוֹפֶץ יד ואביונות בצוותא עם זוהמה ומחלות וג'וטאון איננה יוצאת מכלל זה. ובהתחשב בהשכלה החסרה שההמונים הללו סובלים ממנה, הרי אין שום אפשרות לשינוי במצב. מנהלי המרפאות הציבוריות [Eastern Dispensary] השוכנות בלב הרובע היהודי עמדו על העניין במלואו באומרם, כי, "אין מקורם של חוליי האנשים הללו בשתיינות או במוסר פגום כי עם בבוֹרוּת, במחסור במזון ראוי למאכל ובאוויר המעופש שבתוכו הם עובדים ומתגוררים."

 

ג'ייקוב ריס, מגלגלי סיגרים מבוהמיה בעבודה בדירת השיכונים שלהם, 1889. Museum of Modern Art, New York

 

בתי הרובע העברי משמשים גם כבתי מלאכה. תנאי העבודה באלה יצוינו בפרק הבא. ענייננו כאן בעובדה בלבד. יש להיות ערים לה טרם סיור לאורך גוש בניינים יחיד בכל אחד מרחובות האיסט סייד, המלווה בזמזום של אלף מכונות תפירה העובדות במלוא הקיטור מצאת החמה ועד כניעת הנשמה והשריר גם יחד. כל אחד ואחד מבני המשפחה, מהצעיר ועד לזקן שבחבורה, נותן ידו, וזאת בהיותו ספון בחדרים מבחילים בהם מתבשלות גם הארוחות לאורך כל היום כולו והבגדים זוכים לכביסה וליבוש. תריסר בני אנוש – גברים, נשים וילדים – השוקדים על מלאכתם בחדרון אחד קטן היו לחזון נפרץ. עובדה מנוגדת, שיש להתיחס אליה ויש בה להכות בתדהמה את הסייר המגיע מן העיקול [The Bend], היא, שאם שם כמו נדבק כלל האוכלוסייה בדחף לא נשלט לצאת החוצה לרחוב; הרי הרושם פה הוא של שאיפה נחרצת להתכנס פנימה ולהתרחק מכאן.

 

ג'ייקוב ריס, The Bend, 1888-1895 (העיקול), Museum of Modern Art, New York

 

עם זאת, גדושים השיכונים הללו כל כך, שדי בכך כדי שהמון אדם יתקהל בכל אתר ואתר. הילדים, הם אלה הנאלצים להתמודד עם מצב זה לבדם. בהיותם צעירים מכדי לעבוד וחסרים במרחב למשחק, הספור הזה הוא שלהם. מקומו של הילד נגזל בתוך ביתו על ידי הדייר הנלווה, המקבל את תפקיד "החזיר האירי" בשכר הדירה שהוא משלם. ואילו הרוכלים מסלקים את הילד מהרחוב. קדחת הטיפוס ואבעבועות שחורות משגשגות כאן ומסייעות לפתרון השאלה מה לעשות בו, בילד. שתי מחלות הזוהמה הללו משגשגות על-פי טבען בקרב השבטים הנושאים את חיידקיהן איתם על פני הימים. והללו, נוטים להסתיר את מחלתם מעין השלטונות פן יגררו אותם אל בית החולים "להישחט שם", כפי שהם מאמינים בלא צל של ספק. הממונים על הבריאות ניצבים בלא לאות על משמרתם לגילוי קיני קדחת נסתרים. בהתחשב בכך שכדי מחצית, אם לא יותר, מן הלבוש המיועד לממכר בחנויות הגדולות, נתפר ומוכן בחדרים הדחוסים של בתי הדירות כאן, הרי אין להתפלא כלל וכלל על הזהירות המופלגת הזאת. לא פעם כבר קרה כי על ערמת בגדים בתפירה, המיועדים למכירה כבר ביום המחרת בבית מסחר בברודווי, נמצא פעוט זוחל עדיין, כשהוא בשיא שלב ההדבקה של מחלת האבעבועות השחורות; או שחולה בקדחת הטיפוס התגלה בחדר שממנו נשלחו למזמינים פרטיים באותו שבוע מאות מעילים, כל אחד ואחד מהם מלווה בגזר דין מוות ללובשו, לא צפוי ונסתר, מוכלב בבטנה.

 

ג'ייקוב ריס, דאגה לתינוק. מחזה בחצר גותהם, ניו יורק, 1889. Museum of Modern Art, New York

 

הממונים על הבריאות מכנים את הרובע העשירי "רובע הטיפוס". במשרד לרישום מקרי מוות הוא מכונה "רובע התאבדות", וזאת מטעמים שאינם קשים להבנה. ואילו המשטרה מתייחסת אליו כאל הרובע העברייני, בהסתמכה על מספרם הרב של דגי הרקק השורצים בתוך הצפיפות הנוחה להם, מרביתם גנבים מזדמנים על בני בריתם, הסוחרים בפרי עמלם. "דרך הגנבים" הגדולה, הסמוכה לרחוב באוארי, מסייעת באספקת הסחורה הגנובה. ואולם, אין הנפלים הללו זוכים לסיוע מצד ג'וטאון. רק צרות עם המשטרה היא קוצרת ממתחריה העסקיים הבלתי נלאים. לא דיכוי ולא רדיפה יש בהם להנמיך ולו במעט את אש הקרב המפעמת ביהודי. הוא נכון להלחם על זכויותיו, או מה שהוא תופס כזכויותיו, בעסקה מסחרית – זכויות שהוא מחשיב בדרך כלל כשוות ערך לרווח שיעלה בידו. כאילו לא נגזלו ממנו זכויותיו במשך אלף ושמונה מאות שנים, מעידן השעבוד נותר עם היהודי רושם עז אחד: כוח החוק.

 

ג'ייקוב ריס, דיירי תחנת המשטרה ברחוב אליזבת, 1888-95. Museum of Modern Art, New York

 

נוכח ההתגרות המזערית ביותר הוא ממהר להסתייע בו. אין ספק כי התחושה חדשה לגביו ולכן גם מענגת. המשטרה בתחנת רחוב אלדרידג' אפופה מהומה מתמדת בשל מאבקים שסוף אין להם. פלוני תמיד מוקיע אלמוני ומביא לכך שהוא או אויבו ניתנים מאחורי סורג ובריח, לעתים תכופות שניהם גם יחד שכן לעציר, עם שהובא פנימה, יש בדרך כלל סיפור סביר בהחלט על המתלונן נגדו והאשמה חריפה מצדו הוא. אבל כתום היום נחתם ונשלם גם המאבק המשולח ביותר בין אינטרסים יריבים. הבא אחריו מפציע, העציר כבר בבית המשפט, אך אין מי שילין עליו. במשך הלילה יושבה המחלוקת  על בסיס עסקי והמשטרה נאלצת, על אפה ועל חמתה, לשחרר את העציר.

 

ג'ייקוב ריס, תחנת המשטרה, צפיה לפתיחת חדרי המחסה, 1892. Via Masters of Photography

למריבות יש לפעמים גם צד קומי. בתי הספר למחול, למשל, הנפוצים לרוב בין בתי הכנסת אף צמודים להם פעמים רבות עוד באותו בניין. בדרך כלל מנוהלים הללו על ידי גבר שעיסוקו בשעות היום חייטות, גלגול סיגרים או דבר כלשהו אחר. צעירי ג'וטאון הם חובבי ריקוד נלהבים ובתום יום של עמל מפרך ינהרו אל "בתי הספר" האלה לבילוי לילי. אבל אפילו לעת שחוק אין הם מרפים מהעדפותיהם העסקיות וקורה שבית ספר ננטש מהבאים בשעריו, היוצאים כאיש אחד לפלוש למוסד המתחרה שמעבר לרחוב, זאת תוך כדי ויתור על טקס תשלום דמי הכניסה. הריקוד מתפרק ונוצרת זירת קרבות שבה, כצפוי, יש מי שנפגע קשות. המשטרה מגיעה אז, כהרגלה, ומורידה מסך.

 

ג'ייקוב ריס, בית ספר תלמודי במשכנות רחוב הסטר, 1888-95. Museum of Modern Art, New York

 

ככל שיהיו סכסוכיו האישיים מרים, רק חדירה פנימה אל חיי הדת שלו תעניק לנו מבט פנימי על יהודי זה, שההיסטוריה של התרבות הנוצרית השכילה להטעימו רק אימה ומשטמה. שניים או שלושה מוסדות מיסיון יש במחוז, המנהלים תעמולה חסרת תכלית למען המשיח הנוצרי, שכן הרובע העשירי דוחה אותה מעל פניו. אמנם הם מושכים קהל מזדמן הבא להאזין למטיף הנוצרי ממש כשם שיהודֵי העת העתיקה נקבצו לשמוע את השליחים המגוללים דוקטרינה חדשה. גם התוצאה תדמה לעתים להדהים. "היתה פעם אחת ויחידה", אמר לי כומר ידוע כלשהו מכנסיה בעיר העלית, בעקבות התנסות ממין זה, "שחשתי כמו פאולוס עת שידל יהודים להיגאל. הם שמרו על דממה, זאת עד שפתחתי ואמרתי כי ישוע הנוצרי הוא בן האל. מיד קמו, החלו להתווכח בינם לבין עצמם, ולאיים עלי, עד כי ניראה היה שהם עומדים לגרור אותי החוצה לרחוב הסטר ולסקול אותי."

 

ג'ייקוב ריס, בית הספר שליד בית הכנסת במשכנות רחוב הסטר, מתוך הספר: Thr Children of the Poor, via Project Gutenberg

וממש כמו אז, בירושלים, נקרה למרבה המזל המפקד העליון למקום בלוויית שלושת שרי המאה שלו, בדמותם של סמל ושלושה שוטרים, והכומר ניצל. כך, בכל עניין הנוגע לחיי הדת שלהם ומעניק את צביונו לכל מנהגיהם, ניצבים יהודים אלה של האיסט סייד בו במקום שהותירם השחר החדש בגולגולתא, מסרבים בקשי עורף לראות את האור. ביקור בבית אבלים יהודי כמוהו כקפיצה בת אלפיים שנה לאחור. הקינה, הרוויה יסורים ועצב מכדי הביע, מתרוממת ומתנשאת ומתעלה בדממת רחשי החיים כולם, משיבה עידנים בהד קול הנהי של רחל ה"מְבַכָּה עַל-בָּנֶיהָ מֵאֲנָה לְהִנָּחֵם עַל-בָּנֶיהָ כִּי אֵינֶנּוּ."

 

ג'ייקוב ריס, מתוך הספר: The Children of the Poor,
via Project Gutenberg

 

בתי הכנסת הרבים, שהדלים ביותר בהם אינם יותר מחדר מרוהט בצמצום בדירה אחורית, עם דרגשי עץ או ספסלים אחדים למען הקהילה, באים יד-ביד עם בתי הספר התלמודיים [החיידר] הקולטים את חלקם מכלל הדור הצעיר ההולך ורב. פעמים רבות משמש בתפקיד מנהל בית הספר אחד הדיירים שנקלע לשם באין מוצא והכושר המולד שלו לעשיית כסף נחנק בתהליך שהפך אותו למלמד. שרת בבית ספר כזה היה יצחק יעקב המרושע, זה שרצח את אויבו בנפש, היא אשתו ובו ביום גם את עצמו. יחד עם זה משחרים רוב הילדים לבית הספר הצבורי, שם הם מתקבלים בחשש מה מצד המורים, המוצאים הכרח בשיעורי הטפה לנקיון המלווים במקרים הקשים ביותר בהדגמות מעשיות עם גיגית רחצה וסבון. "הוא נטל את הסבון כאילו היה איזו חיה", אמר לי אחד המורים לאחר התנסות עם תלמיד חדש, "ואז קינח שלוש אצבעות לאורך פניו. לזה הוא קרא רחצה." המנהל המנוסה של בית הספר הצבורי ברחוב אַלן חייב את ההמחשה הזאת בתור תירגול יומיומי ושינון. מדי יום שואל המורה המנצח על הטקס, "מה עלינו לעשות כדי להיות בריאים?" וכלל בית הספר משיב פה אחד:

"עלי לשמור על עור נקי,

ללבוש בגדים נקיים,

לנשום אוויר נקי,

ולחיות באור השמש."

 

ג'ייקוב ריס, בית ספר של איסט סייד בבניין שאינו ראוי למגורים באסקס. הגז דולק גם ביום, 1888-95. MOMA New York

 

לאוזן נשמעים הדברים סרקסטיים עד צרימה כמעט, שכן הם מוכרים לרוב הילדים בשמם בלבד. בחיי היומיום שלהם אין אף דבר שיוכל גם לרמז עליהם. צווי הדת בלבד יש בהם כדי לגרום להוריהם להתנקות במועדים קבועים ומדרך הטבע מצבם של הקטנים אינו שפיר יותר. ידענותם של הילדים מקרב היהודים הפולנים הבורים ביותר אינה נופלת מזאת של בחירי חבריהם למשחק, זאת עד שזה מגיע לשכל המחשב חשבונות שבסיועו הם מדלגים ומותירים אותם מאחור. מדהים לראות את עוצמת אינסטינקט הדולר והסנט הטבוע בהם. את היכולת לדייק בספירה רכשו כמעט טרם שלמדו לדבר.

 

ג'ייקוב ריס, שני מסמורטטים: 'לא גרים בשום מקום', שנות ה-1890, via New York Times

בתוך שנים ספורות לכדה המשטרה שעל האיסט סייד כנופיה של מציתים שהקימו עסק של הצתת דירות בעבור דמי הבטוח על הריהוט. למרבה הצער, נמצאו אשתקד ראיות מסוימות לכך שמזימה כזאת שוב רוקמת עור וגידים. הסכנה שבני העוולה חושפים אליה את חבריהם למגורים מעוררת חלחלה. בהלת אש לעת לילה בבית דירות כלל וכלל איננה חוויה נדירה בניו יורק. נחשולי אדם חנוקים למחצה בחדרי המדרגות ומדרגות החירום, אמהות אחוזות טירוף וילדים בוכים בצד מאבק פראי על הצלת המעט שהוא כל עולמם, הופכים אותה לזוועה שמעטות תִמצאנה כמוה בנסיון האנושי.

 

צמרמורת אוחזת בי לזכר מראות הדליקה שפרצה בבנין דירות בשדרה הראשונה. זה היה באמצע הלילה. האש עלתה בשטף פתע משתולל מהמסעדה שבקומת הקרקע וחסמה כל אפשרות מילוט. גברים ונשים השליכו עצמם מהחלונות או נישאו מעולפים מטה בזרועות כבאי. שלוש עשרה גופות חסרות חיים ובלבוש חלקי הונחו על רצפת משרד שכן לאספקת פחם, וכוחות רפואה מוסעים טרחו עליהם בשרוולים מופשלים עד המרפק. נערה שטרם הבשילה לבגרות, תינוקת בזרועותיה, הסתובבה בין המתים והגוססים במבט הלום וחלול, כשהיא שרה לאחותה הפעוטה בקול חרישי ומפוחד. אחד הרופאים נטל את זרועה להוביל אותה החוצה ובתוך כך ליטף ביד מנחמת את לחי התינוקת. היא היתה קרה. התינוקת נחנקה עם אביה ואמה אבל האחות סירבה להכיר בכך. דעתה נשתבשה.

 

ג'ייקוב ריס, קרח על בניין שרוף בלואר איסט סייד המכונה ג'וטאון. רבות מהדליקות נגרמו על פי החשד בהצתה, 1909

 

חמישי בלילה ובוקר שישי הם ימי מקח וממכר ב"שוק החזירים". זהו הזמן להתחקות על דרכי העם שסגולתו תועלתו. דופק משותף פועם ברובע של יהודי פולין ובעיקול מאלברי [השכונה האיטלקית], אף כי אין להם הרבה במשותף חוץ מזה. בעבר ההוא החיים הם חגיגה מתמדת במזג אוויר נאה ואילו כאן אינם אלא נשיאה חדגונית בעול. אבל יום שישי מחלץ את כל הצבעוניות והציוריות החבויה, הן באיטלקים הן בבני שֶׁם. ההמונים והדלות המשותפת, הם הקושרים את שני העמים בעבותות של חיבה. "שוק החזירים" ברחוב הסטר מתפשט לכל צד, מרחוב לאדלו וכלפי מעלה ומטה ברחובות הצדדיים, לאורך שניים או שלושה גושי בניינים, הכל על פי מצב המסחר ודרישותיו. השם ניתן לשוק כגנאי, ככל הנראה, שכן בשר חזיר הוא הדבר היחידי שאיננו עומד בו לממכר.

 

אין כמעט דבר בלתי כשיר לרכילה מעל גבי עגלה ושאיננו בנמצא, אף גם במחירים נמוכים עד גיחוך. בַּנְדָּנוֹת וספלי פח בשני סנט, אפרסקים בסנט הגלון וביצים "פגומות" בנזיד עדשים, מגבעות ברבע דולר ואפילו משקפיים מותאמות לעין באחריות בעבור שלושים חמישה סנטים, אצל האופטיקאי שפתח חנות על מפתן ברחוב הסטר. עומדים בראש סולם המצרכים בשוק תרנגולות מדובללות ואווזים, התלויים על צווארם ואפילו במותם מוחים על השערורייה ברגל נכוחה. מי שאין בהשגתו עוף שלם יכול לקנות כאן מחצית או רבע. עשר שנים לקח לרשויות התברואה לסלק את המסחר בעוף חי מן הרחוב אל שוק העופות בגוברנר סליפ [Gouverneur Slip], שם מתקיימת עכשיו שחיטה כשרה ומפוקחת בידי רב.

 

ג'ייקוב ריס, סנדלר ברחוב ברום, 1888-1895. MOMA, NY

 

מאז, כבר התרחשה קטטה אופיינית סביב דמי השחיטה ודרך גבייתם שהקהילה היהודית כולה הייתה מעורבת בה. הנה אשה הטוחנת חזרת במכונה, אותה כבלה במנעול ושלשלת לעץ על המדרכת פן יגנוב אותם מישהו. לצדה, ניצב דוכן קצבים המעניק הנחות ומחירים שהשדרות לא תשערנה. מעילים ישנים, "טובים כחדשים", מוצעים ע"י רוכל בחמישים סנטים, ו"מִכְנַסִים" – שכן אין בנמצא מכנסיים בג'וטאון אלא אך ורק מִכְנַסִים – בעבור כל שיימצא תחת היד. אשכול של מחצית התריסר "מִכְנַסִים" מוצע ע"י רוכל באמצע הרחוב, וכמות כפולה של גברים אחים לגזע ממשמשים בסחורה ומורטים תפרים בחרדת קונים בכוח, אף כי איש מהם לא יעלה כלל בדעתו להשקיע במי מהזוגות. הוי עצור! האופה הלז, טרי מכוּכוֹ, חשוף ראש וזרועות, העלה הצעת מחיר: שלושים סנט לזוג; דולר וארבעים היה המחיר המבוקש. הרוכל מושך בכתפיו ומניף ידיו ברחמים למחצה ובהתמרמרות ניצחת. לֵמָה חושב אותו האופה? מכנסים כאלה – . האופה פונה ללכת. כנשוך נחש תופס אותו איש המכנסיים בשרוולו. האם יתן שמונים סנטים? שישים? חמישים? שכה יחיה, זה מחיר רצפה של הפסד גמור, והוא, שזו פרנסתו, ייצא בהפסדו מיום שלם של רוכלות. האופה בשלו. ארבעים אם כן? מה, לא בארבעים? קח אותם אם כן בשלושים והרוס חייו של רש. והאופה, הוא נוטל אותם והולך לדרכו ביודעו היטב כי עשרים לפחות מתוך שלושים הסנטים הם רווח במאתיים אחוזים, אלא אם כן רכש הרוכל את "המִכְנַסִים" הללו בלא-כלום.

 

רוכל הקולבים הוא מסתורין פלאי ב"שוק החזירים": נוכח בכל וחסר פשר. נתקלים בכל פינה בגלים המִטלטלים על שכמו, במורד צווארו ועל חזהו. כל היום כלו סובבים את מרחביה של ג'וטאון מיליונים של קולבים כבמצעד צבאי.

 

קולבים על שום מה, חידה היא, ואנה כל אלה הולכים? "הַמִּכְנַסִים" של ג'וטאון מונחים על פי אמנה משותפת וכמו לא ידעו תמיכתו של קולב מעולם. מדובר ככל הנראה באחד ממאפייני הגזע ממש כזקן הארוך ומגבעת המשי המיוחסת של שבת. שוב ושוב שאלתי. מעולם לא השיב איש על שאלתי באשר לגורל קולביה של ג'וטאון. אפשר הם תלויים בבתיה כ"פיצ'יפקס" לנוי, שמא משמשים הם מקבילים למזומנים ונשמרים בצד לשעת הצורך. איני יכול לומר. רק זאת אני יודע, שכמות הקולבים הנסחרת מדי יום ב"שוק החזירים" יכולה לספק את צרכיה של ניו יורק כולה במשך שנה שלמה, אם אמנם היו נקנים ומוכנסים לשמוש. ההמונים הנתקלים זה בזה ליד העגלות וסביב החנויות שעל המדרכה, שם הונח לוח מכסה של ביוב על שתי חביות עץ לשמש דוכן! דוחפים, נאבקים, מלהגים וצועקים בלשונות זרות, בבל של אבדן עצות ממש. מלה אנגלית מכה באוזן וכמעט הולמת בה כאילו היתה דבר מוזר וזר. ובלב כל זה מתרחש, בטירוף של פתע, פיזור ודחיקה של דברים מן הרחוב אל תוך חשכת מרתפים, לתוך חצרות אחוריות ודרכים צדדיות, תוך טריקה ונעילה של דלתות חבויות תחת מדפים ודלפקים מאולתרים. קרון התברואנים בא ומגיע במורד הרחוב, מלווה מלפנים ומאחור בשוטר חסון שאנשיו גורפים בדרכם בטקסיות-משהו, אדישים לגידופים המומטרים עליהם ממרפסות וחלונות, מן הדברים המיועדים למאכל – לחם מעופש, דג קלוקל וירקות מרקיבים – ונושאים עמם והלאה את האשפה. בעקבות העגלה, העושה דרכה לאיסט ריבר לאחר הפשיטה, צועד טור של רוכלים נגזלים הצועקים חמס ממרחק בטוח. שאון השוק בולע את זעקתם. פנורמת השיכונים האינסופית, שורות על גבי שורות בינות לרחובות של אבן, נמתחת צפונה, דרומה ומערבה ככל שהעין מגעת.

 
 

ג'ייקוב ריס, מהדורה ראשונה של הספר 'The Other Half: How It Lives and Dies in New York, 1890. Via Christies

 

Jacob Riis: 'The Other Half: How It Lives and Dies in New York – השלם

 

The Children of the Poor, by Jacob A. Riis

 

וצרור סרטים היסטוריים באינטרנט:  החיים בשיכונים, על חייו, יצירתו ופעלו של ג'ייקוב ריס, How the Other Half Lives, ניו יורק של אז, ואחרון חביב: שוק הדגים בג'וטאון

פול רובסון: קדיש לר' לוי-יצחק מברדיצ'ב

 

 

 


שָׁלוֹם עָלֶיךָ, רִבּוֹן הָעוֹלָמִים
אֲנִי, ר' לֵוִי-יִצְחָק בֶּן-שָׂרָה מִבֶּרְדִיצֶ'ב,
בָּאתִי אֵלֶיךָ בִּטְעָנוֹת:
מַה חֶפְצְךָ מִבְּנֵי-יִשְׂרָאֵל?
עַל כָּל דָּבָר "דַּבֵּר אֶל בְּנֵי-יִשְׂרָאֵל"!
עַל כָּל דָּבָר "תֹּאמַר לִבְנֵי-יִשְׂרָאֵל"!


אָב רַחוּם, כַּמָּה אֻמּוֹת בָּעוֹלָם:
פַּרְסָיָה, מָדָיָה, בַּבְלָיָה
צָרְפָת מַה הִיא אוֹמֶרֶת:
"רַק מַלְכֵּנוּ הוּא מֶלֶךְ"
אַשְׁכְּנַז אוֹמֶרֶת:
"רַק מַלְכוּתֵנוּ הִיא מַלְכוּת"
וַאֲנִי, ר' לֵוִי-יִצְחָק בֶּן-שָׂרָה מִבֶּרְדִיצֶ'ב אוֹמֵר:
"יִתְגַּדַּל וְיִתְקַדַּשׁ שְׁמֵהּ רַבָּא!"


וַאֲנִי, ר' לֵוִי-יִצְחָק בֶּן-שָׂרָה מִבֶּרְדִיצֶ'ב אוֹמֵר:
"לֹא אָזוּז מִמְּקוֹמִי!
מִמְּקוֹמִי לֹא אָזוּז
עַד שֶׁסּוֹף יִהְיֶה לַדָּבָר
וְקֵץ יִהְיֶה לוֹ!
יִתְגַּדַּל וְיִתְקַדַּשׁ שְׁמֵהּ רַבָּא!"

 פול רובסון, כרזה

 


באתר זמרשת ניתן למצוא גם את הנוסח המקורי האידי של הקדיש לר' לוי יצחק מברדיצ'ב ובאתר Berdichev.org את הנוסח האנגלי. על ביקור בברדיצ'ב ועל ר' לוי יצחק מברדיצ'ב כתב בני מר בהארץ במאמרו אוי לזוכים בדין. התכנית סיפורו של רבי לוי יצחק מברדיצ'ב שודרה בקול ישראל ב-1963/4 (תשכ"ד).


במקור, נכתב הקדיש של רבי לוי יצחק מברדיצ'ב בעירוב הלשונות אידיש, עברית וארמית של כתבי הקודש. ספרו של הרב סמואל דרזנר (Samuel Dresner) על הר' לוי יצחק (ספר שתורגם לעברית ויצא לאור ב-1987) מצוטט ב-Berdichev.org, ולפיו פול רובסון (Paul Robeson) שר את הקדיש בעצרות שנערכו בארה"ב בשלהי מלחמת העולם השניה ואחריה למען יהדות אירופה ולמען הקמת בית לעם היהודי בארץ ישראל.


ב-1958 שר רובסון את הקדיש במוסקבה, באולם שהיה מלא מפה-לפה בבכירי השלטון והצבא וכן ביהודים רבים (שיעור היהודים בבריה"מ עמד אז על 35 אחוז). נאמר שם, כי את הקדיש לר' לוי יצחק מברדיצ'ב הוא החליט לשיר מתוך הכרה בסבלם של יהודי בריה"מ תחת המשטר. בעקבות פרסום התכניה, שכללה מלבד שירים באנגלית גם שירים בלשונות עמי אפריקה, הועבר אליו פתק מחבר הוועדה המארגנת את הקונצרט, ובו התראה לבל ישיר שירים יהודיים מכיוון "שלא יהיה בקהל מי שיבין אידיש".


רובסון לא נשמע ל"עצה" הזאת. הוא פתח את הקונצרט בהשמעת שירי חירות והתקוממות מקונגו וגאנה, כשהוא מקדים להם הסבר כהרגלו.


"ועכשיו אשיר לכם שיר אנטי-אימפריאליסטי שאותו, כך נדמה, מזמן לא שמעתם", אמר רובסון בהמשך: "הוא נכתב לפני יותר ממאה וחמישים שנה על ידי בן רוסיה במחאה נגד הצאר. כתב אותו רבי לוי יצחק שחי בעיר ברדיצ'ב." הרב דרזנר מעיד בספרו, כי לשמע הזמרה במלות המקור עבר זעזוע באולם, מלווה בקולות אנחה ויבבה כבושים. ולשמע הבית האחרון: "און איך, לױ-יצחק בן-שׂרה מבערדיטשעװ, זאָג׃/ 'לא אזוז ממקומי!/ כ'װעל זיך פֿון אָרט ניט רירן!/ אָן אַ סוף זאָל דאָס זיין! / אָן אַן עק זאָל דאָס נעמען!/ יתגדל ויתקדש שמה רבא!" – גברו קולות הנהי ופני עשרות בקהל נשטפו בדמע. בימים שבאו אחר כך הפך הקדיש של ר' לוי יצחק מברדיצ'ב לשיר מחאה בקרב יהודי מוסקבה.

 

פול רובסון מוביל את פועלי מספנות Moore באוקלנד בשירת ההמנון האמריקני, ספטמבר 1942, via The National Archives, Washington

 


כך, על פי עדותו של ר' סמואל דרזנר. ואילו תחת הערך פול רובסון של וויקיפדיה מסופר סיפור חליפי, אם כי לא סותר בהכרח, ולפיו לאחר ששב רובסון (אוהד של המפלגה הקומוניסטית) לארה"ב הוא הכחיש את דיכוי היהודים במדינה הסובייטית. ניתן לשער כי האמת ההיסטורית מורכבת ורבת פנים.


בקונצרט מוקדם יותר במוסקבה, ב-1949, שר רובסון באידיש את המנון הפרטיזנים היהודיים, וזכה למחיאות כפיים רועמות מעורבות בקריאות "בוז" מהקהל. מדובר בשיר החותם את הקונצרט. הזמר מדבר ברוסית, ולפי ההקדמה להקלטה, הוא אף מזכיר את המשורר האידי איציק פפר (שכבר אז נרדף ע"י השלטונות והוצא מאוחר יותר להורג) ומספר כי נפגש עמו. בשנות ציד המכשפות שהשתולל בארה"ב בתקופת המקארתיזם הוכנס גם פול רובסון לרשימה השחורה ודרכונו נשלל ממנו. על הפרנויה האנטי-קומוניסטית באותן שנים ניתן ללמוד מסרט תעמולה מ-1962, של משרד ההגנה האמריקני, שכותרתו "השתלטות הקומוניזם על אמריקה".


ועוד, תיעוד של המהומות האלימות שפרצו בספטמבר 1949 בפיגסקיל, ניו יורק, סביב הופעתו של רובסון בכנס זכויות האדם שנערך שם.

 


ופול רובסון שר באידיש: איך חי הצאר?

 
%d בלוגרים אהבו את זה: